Rebestoteleen aatoksia


Rebestoteleen filosofian mukaan järkevää on kieriä lumihangessa, haistella tuulten viestejä ja olla järkeilemättä liikaa. Välillä sopii syödä hevosenlantaa. Kuinka pitkälle järkeilemällä on tähänkään mennessä päästy?

"Kuka määrittää sanan järki tarkoituksen?
Miten ihminen, tämä koiria syövä kaksijalkainen, 
voi sanoa olevansa järjellisin olento maan päällä?
Jos ihminen on yhtä kuin järki, olen onnellinen ollessani järjetön koira."


-Rebestoteles 2012 jKr.
Rebestoteles on kuuluisan Aristoteleen oppipoika, tosin välit kylmenivät hieman tämän väitteen myötä: 


"Aristoteleen toisena lähtökohtana oli periaate, jonka mukaan jokaisen toimivan olennon korkein hyvä on hänen mahdollisuuksiensa täysi kehittyminen, teleologinen päämäärähakuisuus. Ihmiseen sovellettuna onnellisuus syntyy mielen korkeimmanasteisesta toiminnasta, kyvystä ajatella, sillä ihmisen erottaa eläimestä nimenomaan järki. Hyvä elämä koostuu näin tämän kyvyn käyttämisestä yhdessä hyveellisen toiminnan kanssa"Rebestoteleen aikasempia oppeja linkkien takana


Legendaarinen video siitä, kuinka erilaisia koirat voivat olla. Sara yrittää Rebeliä leikkimään, ei irtoo :)

Kommentit

Suosituimmat